ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

close
Μία από τις πιο χρονοβόρες εργασίες που προηγούνται σε κάθε μετακόμιση, είναι η συσκευασία των αντικειμένων που πρόκειται να μεταφερθούν. Στη "hello" προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες συκευασίας όπως πακετάρισμα όλων των επίπλων και αντικειμένων σας κατά τη μετακόμισή σας, δεδομένου ότι έχουμε την εμπειρία που απαιτείται για την αποτελεσματική συσκευασία και ασφαλή μεταφορά αγαθών.
close
Η "hello" προσφέρει υπηρεσίες Διαχείρισης Αλυσίδας Ανεφοδιασμού, όλων των τύπων επιχειρήσεων, ενσωματώνοντας λύσεις υπηρεσιών logistics. Με τον τρόπο αυτό μία εταιρία μπορεί να κάνει: -Διανομή των προϊόντων από την επιχείρηση μέχρι τον τελικό καταναλωτή. -Υποστήριξη της παραγωγής με όλο το απαιτούμενο υλικό (πρώτες ύλες, προϊόντα, υλικά συσκευασίας κ.λ.π.) -Προμήθειες για την απόκτηση όλου του απαραίτητου υλικού για την υλοποίηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Σα σύνολο λοιπόν σας παρέχονται από τη "hello", μεταφορικά μέσα, management διανομών, αποθηκευτικοί χώροι, αποθέματα, ιχνιλασιμότητα, προμήθειες, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, τεκμηρίωση, logistics information sys
close
Οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, αφορούν ειδικής επείγουσας διαβίβασης ταχυδρομικά αντικειμένα. Ως ειδική επείγουσα διαβίβαση εννοείται η διαβίβαση που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαχείρισης, χρόνου διαδρομής και επίδοσης και τα οποία προσφέρονται ως επιλογή στους χρήστες από τη "hello" για την κάλυψη των αναγκών τους. Στην υπηρεσία αυτή περιλαμβάνεται και η περισυλλογή, προετοιμασία μεταφοράς και διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων. Η υπηρεσία μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με την εκάστοτε συμφωνία και καθ’ υπόδειξη του πελάτη-αποστολέα.
close
Η "hello" σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες οδικών και μη μεταφορών θέτοντας στη διάθεσή σας ένα ευρύτατο δίκτυο με συνεργαζόμενες εταιρίες μεταφορών σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διαίτερα ανταγωνιστική και ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική μας, δίνει σε εσάς τη δυνατότητα πλήρους ενημέρωσης και εντοπισμού των φορτίων σας, καθώς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εκτελωνισμού και τελωνειακών διατυπώσεων.
close
Στη "hello" εγγυόμαστε για την ασφαλή συσκευασία, αποσυσκευασία, ανασυσκευασία και παλετοποίηση των προϊόντων ή και των προσωπικών σας αντικειμένων. Οι χώροι στους οποίους γίνεται η αποθήκευση πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας, θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και πυρασφάλειας. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης για την φύλαξη των εμπορευμάτων σας στην αξία που θα ορίσετε εσείς.
close
H "hello" διακρίνεται ιδιαίτερα στις μετακομίσεις οικοσκευών, γραφείων, επαγγελματικών χώρων, επιχειρήσεων, οργανισμών και σπιτιών. Διαθέτουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μετακόμισης point-to-point. Αναλαμβάνουμε δηλαδή την παραλαβή των ειδών μεταφοράς από την αρχική τους θέση και την παράδοσή τους στην τελική τους θέση πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία, συνέπεια και ταχύτητα.